-->

Økonomiske og monetære anliggender

 

Den økonomiske og finansielle krise afslørede svagheder i EU's økonomiske styring og vedvarende risici i det europæiske finans- og banksystem. Ligesom ECON ønsker vi at sikre, at erfaringerne fra denne periode anvendes så effektivt som muligt på alle niveauer.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Vi forventer at se fortsatte udfordringer med hensyn til den finanspolitiske holdbarhed, en fortsat sårbar finansiel sektor på baggrund af en stagnerende globaliseringsproces og faldende støtte til det frie marked efter den økonomiske krise. EU's relative økonomiske konkurrencedygtighed truer med fortsat at falde på baggrund af Kinas og andre fremtidige økonomiske verdensmagters fremmarch.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.