-->

Menneskerettigheder

Værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne er indskrevet i EU-traktaterne.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Rivaliseringen mellem autokrati og demokrati præger det 21. århundredes geostrategiske landskab. Den regelbaserede internationale orden er under voksende pres, og Europa må stadig oftere forsvare det multilaterale samarbejde, menneskerettighederne, retsstaten og de demokratiske værdier. Autoritære stater vil fortsætte med at undergrave grundlæggende demokratiske principper såsom retsstatsprincippet og beskyttelsen af menneskerettigheder.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.