-->

Udenrigsanliggender

EU er en global aktør, og i det foreslåede EU-budget for perioden 2021-2027 regnes der med, at finansieringen af foranstaltninger udadtil skal forhøjes væsentligt til i alt ca. 123 milliarder euro. I vores beretninger vedrørende dette område undersøger vi udgifter i specifikke lande og ser på tværgående spørgsmål.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Den regelbaserede internationale orden er under voksende pres, og Europa må stadig oftere forsvare det multilaterale samarbejde, menneskerettighederne og de liberale værdier. Mange eksperter forventer, at en rivalisering mellem autokrati og demokrati vil præge det 21. århundredes geostrategiske landskab. Autoritære stater vil i stigende grad forsøge at undergrave grundlæggende demokratiske principper såsom retsstatsprincippet og beskyttelsen af menneskerettigheder.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.