-->

Industri, forskning og energi

En stor del af vores arbejde overlapper med ITRE's interesser vedrørende innovation, FoU, SMV'er, energi og det digitale marked.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Nye teknologier ændrer den måde, mennesker driver forretning, arbejder og bor på. Automatisering og kunstig intelligens truer med at ændre industrier hurtigere, end samfundene kan tilpasse sig. I den nærmeste fremtid vil maskiner i stigende grad støtte eller selvstændigt træffe beslutninger i den offentlige sektor om borgere og virksomheder. De eksponentielt voksende muligheder for genomredigering vil kræve en nøje balance mellem udnyttelse af potentialet og forebyggelse af misbrug.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.