-->

Landbrug og udvikling af landdistrikter

Den fælles landbrugspolitik har en central placering i EU's politikker. I 2019 udgjorde EU's støtte til landbrugere under udgiftsområdet "Bæredygtig vækst: naturressourcer" mere end 57 milliarder euro. Den fælles landbrugspolitik, som er et traditionelt EU-politikområde, tager bl.a. sigte på at støtte landbrugere, forbedre produktivitet i landbruget, sikre en stabil fødevareforsyning til overkommelige priser, beskytte Den Europæiske Unions landbrugere og bevare landdistrikter og landskaber i hele EU. For et så stort udgiftsområde (ca. 38 % af det årlige EU-budget) er økonomisk forvaltning afgørende. Allerede i 2019 så vi på specifikke landbrugsrelaterede spørgsmål, f.eks. stabilisering af landbrugernes indkomst, nye billedteknologier til overvågning af landbruget, ordningen for kontrol af økologiske produkter, kemiske farer i fødevarer. Den fælles landbrugspolitik efter 2020 vil medføre nye mål og vil bl.a. ændre indkomststøtten en smule og vil også sigte højt, hvad angår miljø- og klimaindsatsen.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. I tråd med den nye landbrugspolitik vil vi se tættere forbindelser mellem klimaændringer, konkurrence om ressourcer og bevarelse af vores levesteder. Der vil blive lagt mere vægt på miljøvenlige løsninger inden for alle erhvervs- og industrisektorer, f.eks. transport, byggeri og landbrug. Dette vil få økonomiske konsekvenser lokalt, nationalt og for EU som helhed.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.