-->

Beskæftigelse og sociale anliggender

 

Vores beretninger har fokuseret på en række spørgsmål vedrørende jobskabelse og social retfærdighed.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. EU's arbejdsmarked oplever problemer som følge af tidligere justeringer - herunder langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed, beskæftigelse af lav kvalitet, deltidsbeskæftigelse og midlertidig beskæftigelse - og konsekvenserne af demografiske ændringer og migration. Teknologiske fremskridt kræver nye færdigheder, og manglen på tekniske færdigheder blandt arbejdstagerne er et voksende problem i Europa, navnlig blandt midaldrende og ældre. Samtidig er det sådan, at over halvdelen af arbejdsstyrken i 2020 er vokset op med internet og mobiltelefoner.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.