-->

Regional udvikling

Samhørighedspolitikken udgør en betydelig andel af udgifterne fra EU-budgettet og af de offentlige investeringer i mange medlemsstater. Vi har jævnligt rapporteret om udformningen, gennemførelsen og overvågningen af samhørighedsprogrammer og -projekter.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Økonomisk og social samhørighed har afgørende betydning for EU. Høj og stigende ulighed kan skade vores samfund på mange måder, ikke mindst vedrørende økonomisk vækst, og hæmme samhørigheden. I de kommende år vil der være et stigende pres på samhørighedspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter hvad angår deres effektivitet og produktivitet med hensyn til at mindske regionale uligheder. Samtidig støtter samhørighedsudgifterne opfyldelsen af andre EU-politikmål, og i programperioden 2021-2027 vil de i stigende grad være knyttet til det europæiske semester.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.