-->

Udvikling

Den Europæiske Union er verdens største bistandsdonor. I vores beretninger undersøgte vi udgifter i specifikke lande og så på tværgående spørgsmål.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Den vestlige verden befinder sig i en fase med relativ tilbagegang, mens lande som Kina og Indien spiller en stadig større rolle i international politik og påvirker den globale energi-, klima-, sikkerheds-, handels- og udviklingspolitik. Stabilitet og økonomisk udvikling er afgørende for at mindske migrationspresset fra Afrika mod Europa, hvilket er en af grundene til, at EU's politik sigter mod at mindske spændingerne i og mellem de afrikanske stater. Samtidig udgør fremkomsten af nye aktører en trussel mod EU's traditionelle økonomiske rolle i dette geografiske område.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.