-->

Andragender

Europa-Parlamentet spiller en væsentlig rolle med hensyn til at identificere problemer i den nationale gennemførelse af EU-retten og rejse spørgsmål, der har betydning for EU's borgere og indbyggere i almindelighed. For det meste kontrollerer vi i vores revisioner, om medlemsstaterne overholder EU-retten og dermed opfylder betingelserne for at modtage betalinger fra EU-budgettet, men vi undersøger også, hvordan Kommissionen udfører og redegør for sine tilsynsaktiviteter.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Der bliver i stigende grad stillet krav om gennemsigtighed og deltagelse i offentlige beslutningsprocesser. De sociale medier har skabt nye former for politisk debat. De offentlige myndigheder har etableret formelle onlinekanaler, hvor borgerne kan anmelde kriminalitet, kommentere politikker eller indgive andragender om ændringer. Digital forvaltning er ved at udvikle sig til et tværgående og transformerende nyt område, der understøtter det offentliges evne til at levere tjenesteydelser.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.