-->

Retlige anliggender

Vores Union bygger på et sæt fælles værdier og på retsstatsprincippet. Vi har ligesom Parlamentet den opfattelse, at de eksisterende mekanismer på EU-plan bør sikre, at EU-lovgivningen og EU's finansiering går hånd i hånd. Bedre lovgivning og produktivitet og sikring af valuta for pengene i forbindelse med politik- og programgennemførelse er to sider af samme sag.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. I de kommende år forventer vi, at Kommissionen, Parlamentet og Rådet fortsætter med at anvende principperne om bedre lovgivning i forbindelse med udarbejdelse af EU-retsakter. Samtidig vil nye teknologier og videnskabelige fremskridt rejse juridiske, etiske og sociale spørgsmål for de politiske beslutningstagere. Fremskridtene inden for kunstig intelligens og genombearbejdning vil få antallet af etiske dilemmaer til at stige, og retsgrundlaget vil måske ikke altid kunne holde trit. Den øgede brug af dataanalyse vil lægge pres på både retlige og lovgivningsmæssige rammer.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.