-->

Konstitutionelle anliggender

AFCO's arbejde med de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces og vores arbejde vedrørende EU's finansielle styring supplerer hinanden.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. De elektroniske medier øger gennemsigtigheden med hensyn til den offentlige forvaltnings resultater, og kombineret med den fokusering på innovation og valuta for pengene, som borgerne oplever på andre områder, skaber dette stadig større forventninger til den offentlige sektor. De stigende forventninger om åbenhed fra regeringernes og EU's side udgør en særlig udfordring i betragtning af den afstand, der fornemmes at være mellem institutionerne og borgerne.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.