-->

Budget

BUDG's vigtigste ansvarsopgave vedrører den flerårige finansielle ramme (FFR), som former EU's udgifter på lang sigt. Håndteringen af overgangen fra den ene FFR til den næste er meget afgørende for at sikre, at EU's økonomiske forvaltning er forsvarlig. Vi har konsekvent opfordret til, at der lægges større vægt på merværdi med hensyn til perioden 2021-2027, samt at der sikres mere fleksibilitet og gennemsigtighed og større ansvarlighed.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. I de sidste ti år har EU-budgettet ydet finansiel støtte via alternative værktøjer såsom finansielle instrumenter, offentlig-private partnerskaber og budgetstøtte. Vi vil fortsat vurdere, om disse værktøjer og eventuelle nye metoder til gennemførelse af EU's politikker er egnede til formålet, og sikre, at de begrænsede EU-midler bliver anvendt produktivt og effektivt. Vi vil også nøje undersøge alle forslag om at ændre finansieringen af EU-budgettet eller omfordele midler i programperioden 2021-2027.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.