-->

Budgetkontrol

 

Vi samarbejder tæt med CONT, især om emner med relation til forvaltningen af EU-budgettet. Vi ønsker, at skatteydernes penge bliver brugt produktivt, effektivt og i overensstemmelse med EU-retten. Vi reviderer regnskaberne for EU's institutioner, organer, agenturer og fællesforetagender og foreslår forbedringer med henblik på at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning. Vi udfører også forvaltningsrevisioner af EU-programmer og -projekter for at vurdere, om de giver valuta for pengene.

Vores årsberetninger indeholder resultaterne af vores finansielle og juridisk-kritiske revisioner vedrørende Den Europæiske Unions budget, de europæiske udviklingsfonde og alle EU's institutioner, agenturer og fællesforetagender. De omfatter de årlige revisionserklæringer og specifikke vurderinger af de vigtigste udgiftsområder og behandler desuden emner vedrørende budgetforvaltning og performance.

Vi præsenterer generelt alle vores særberetninger for CONT. Både årsberetningerne og særberetningerne tjener som grundlag for Parlamentets årlige dechargeprocedure under ledelse af CONT-udvalget.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Vi forventer at se en række udfordringer for EU, herunder den digitale omstilling af økonomien og samfundet, klimaændringer, pres på retsstatsprincippet og demokratiet, en stagnerende globaliseringsproces, stigende ulighed og stærkere nationale følelser. Alle disse udfordringer kan også få betydelige økonomiske og budgetmæssige konsekvenser.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.