-->

Sikkerhed og forsvar

 

Forsvarsområdet har stor offentlig interesse på tværs af medlemsstaterne som følge af den mere ustabile geopolitiske orden og fremkomsten af nye sikkerhedstrusler. Med henblik på programperioden 2021-2027 har Kommissionen oprettet en europæisk forsvarsfond, der som supplement til medlemsstaternes egne nationale forsvarsbudgetter skal yde støtte til fælles EU-forsvarsprojekter.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Tre årtier efter afslutningen på den kolde krig bliver verden stadig mere ustabil, og der er opstået en ny form for asymmetriske sikkerhedstrusler. Disse trusler stammer fra terrorgrupper og andre ekstremistiske grupper, kriminelle organisationer og fjendtlige lande, men også pandemier udgør en trussel. På nuværende tidspunkt er EU ikke godt forberedt på de sikkerhedsmæssige udfordringer, der kan opstå med hensyn til cybersikkerhed, hybrid krigsførelse og anvendelse af de sociale medier som våben. Samtidig vil det blive vanskeligere for EU og medlemsstaterne at indgå multilaterale eller bilaterale aftaler, og europæerne vil blive nødt til at forvalte og finansiere deres egen sikkerhed og deres eget forsvar.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.