-->

Fiskeri

Det primære mål for EU's fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakultursektorerne er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige på lang sigt.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Oceanerne og havene er en vigtig naturressource, men deres økologiske bæredygtighed er i fare på grund af forurening, ikkebæredygtigt og ulovligt fiskeri og forstyrrelser af økosystemerne forårsaget af klimaændringer.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.