-->

International handel

EU's toldunion er blevet verdens største handelsblok. Vores beretninger har fokuseret både på den fysiske infrastruktur, som muliggør EU's handel med resten af verden, og på de finansielle procedurer, der understøtter den.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Internationale regler, frihandel og multilateralisme er centrale EU-principper. Nye økonomiske dynamikker kan gøre det nødvendigt for EU at tilpasse sine handelsforbindelser, fremme sine kerneværdier yderligere i sine handelspartnerskaber og blive mere konkurrencedygtig i verdensøkonomien for ikke at risikere et fald i udenrigshandelen.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.