Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2019

Greek icpdf.png 9 MB
13/11/2020

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της, βασιζόμενο σε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις προερχόμενες από την Επιτροπή και άλλες πηγές, περιλαμβανομένων πρόσφατων δικών του ελεγκτικών εργασιών και επισκοπήσεων. Αξιολόγησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή κατάρτισε την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις για το 2019 και τις προγραμματικές δηλώσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2021, καθώς και κατά πόσον οι εκθέσεις αυτές παρέχουν σαφή, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη εικόνα των επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ.