Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Επισκόπηση αριθ. 02/2021: Δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση των

Greek icpdf.png 3 MB
23/02/2021

Στον σημερινό κόσμο, η κατάκτηση ενός εύλογου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Το 2019 ένας πολύ μεγάλος αριθμός ενηλίκων στην ΕΕ δεν διέθεταν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πράγμα που καταδεικνύει το «ψηφιακό χάσμα» που υπάρχει μεταξύ των ενηλίκων που διαθέτoυν τέτοιες δεξιότητες και όσων δεν τις διαθέτουν. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την περιστολή του χάσματος αυτού είναι περιορισμένη.

Στην παρούσα επισκόπηση, εξετάζουμε τι έχει κάνει η ΕΕ προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση, και τι έχει προγραμματίσει για την περίοδο 2021-2027. Μολονότι η ΕΕ έχει αυξήσει την καθοδήγηση και τη στήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη, είναι λίγα μέχρι στιγμής τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που εστιάζουν σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων. Βάσει της ανάλυσής μας, υπογραμμίζουμε τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τη διευθέτηση του ψηφιακού χάσματος στο μέλλον.