Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Ειδική έκθεση 07/2022: Μέσα διεθνοποίησης των ΜΜΕ: πολυάριθμες οι δράσεις στήριξης, όχι όμως πλήρως συνεκτικές και συντονισμένες

Greek icpdf.png 2 MB
17/05/2022

Αξιολογήσαμε κατά πόσον η ενωσιακή πολιτική σχετικά με τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ υποστηρίζεται από συνεκτική και συντονισμένη στρατηγική και αν το δίκτυο Enterprise Europe Network και η πρωτοβουλία Startup Europe συνέβαλαν επιτυχώς στη διεθνοποίηση αυτή.

Μολονότι η Επιτροπή έχει αναπτύξει πολλές δράσεις για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αυτές δεν είναι αρκετά συνεκτικές και συντονισμένες. Αν και το Enterprise Europe Network έχει επιτύχει τις καθορισμένες τιμές-στόχο, χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και καλύτερη κάλυψη στις τρίτες χώρες. Η Startup Europe ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα, και η παρακολούθηση και ο συντονισμός της είναι ανεπαρκείς.

Συνιστούμε στην Επιτροπή να ενισχύσει την ενημέρωση, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα των δράσεων, να αυξήσει την προβολή του Enterprise Europe Network, τη συνεργασία του με παρόμοια προγράμματα και τη γεωγραφική του κάλυψη, και να βελτιώσει την παρακολούθηση και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της Startup Europe.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ, υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.