EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
2021 – Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία

Greek icpdf.png 4 MB
13/10/2022

​​Λίγα λόγια για το έγγραφο «2021 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία»

Το έγγραφο «2021 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» αποτελεί σύνοψη των ετήσιων εκθέσεών μας για το 2021, οι οποίες αφορούν τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης. Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν τη δήλωση διασφάλισης σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Φέτος, για πρώτη φορά, οι εργασίες μας περιέλαβαν επίσης τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οδήγησαν στη διατύπωση χωριστής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συγκεκριμένων δαπανών. Στο εν λόγω έγγραφο παρατίθενται επίσης οι σημαντικότερες διαπιστώσεις μας όσον αφορά τα έσοδα και τους κύριους τομείς δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, οι διαπιστώσεις μας σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση.

Το πλήρες κείμενο των εκθέσεων είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο eca.europa.eu.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Με την ιδιότητα αυτή, προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε ορθές πρακτικές και προσφέρουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Χάρη στο έργο μας, οι πολίτες της ΕΕ είναι ενήμεροι για το πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.