Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Ειδική έκθεση 23/2022: Συνεργίες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη στο έπακρο

Greek icpdf.png 3 MB
21/11/2022

​​Στα νομικά πλαίσια της περιόδου 2014-2020 που διέπουν τα βασικά προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας («Ορίζων 2020» και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία), προβλέπεται η νομική υποχρέωση της Επιτροπής και των εθνικών αρχών να δημιουργήσουν συνεργίες μεταξύ τους.

Αξιολογήσαμε τον βαθμό υλοποίησης τεσσάρων ειδών συνεργιών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι διέφερε ανάλογα με το είδος της συνεργίας. Ειδικότερα, ενώ τα μέτρα για τη δημιουργία ανάντη συνεργιών (π.χ. στήριξη ερευνητικών κέντρων) υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά, τα μέτρα για τη δημιουργία κατάντη συνεργιών (π.χ. χρηματοδότηση για την επωφελή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων) μετά βίας είχαν εφαρμοστεί.

Οι διαφορές στα νομικά πλαίσια, η περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων έρευνας και καινοτομίας των προγραμμάτων και η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των σχετικών με τα οικεία έργα βάσεων δεδομένων περιόρισαν τις δυνατότητες δημιουργίας συνεργιών. Διατυπώνουμε συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης συνεργιών.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.