-->

Εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Οι εξελίξεις όσον αφορά την παραπληροφόρηση και τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ μπορεί να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στις πολιτικές και στα οικονομικά της Ένωσης.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η ΕΕ, περιλαμβανομένων αυτών που ανακύπτουν στο πεδίο της παραπληροφόρησης και των εξωτερικών παρεμβάσεων.