-->

Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

 

Η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση έφεραν στο φως τις αδυναμίες της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και τους συνεχιζόμενους κινδύνους για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα. Όπως η ECON, έτσι και εμείς επιθυμούμε τα διδάγματα της περιόδου αυτής να χρησιμεύσουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα σε όλα τα επίπεδα.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα, ακόμη ένας ευάλωτος δημοσιονομικός τομέας, θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις , σε ένα περιβάλλον στασιμότητας της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης και φθίνουσας υποστήριξης του συστήματος της ελεύθερης αγοράς μετά την οικονομική κρίση. Η σχετική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ απειλείται με συνέχιση της καθοδικής πορείας της έναντι της ανόδου της Κίνας και άλλων μελλοντικών παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.

1234567 ...