-->

Διεθνές Εμπόριο

Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ έχει καταστεί ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Οι εκθέσεις μας επικεντρώθηκαν τόσο στην υλική υποδομή που διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και στις χρηματοοικονομικές διαδικασίες στις οποίες στηρίζεται το εμπόριο.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Οι διεθνείς κανόνες, το ελεύθερο εμπόριο και η πολυμέρεια αποτελούν βασικές αρχές της ΕΕ. Η νέα οικονομική δυναμική ενδεχομένως να σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει τις εμπορικές σχέσεις της, να προωθήσει περαιτέρω τις βασικές αξίες της στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεών της και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, διαφορετικά κινδυνεύει με συρρίκνωση του εξωτερικού εμπορίου της.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.