-->

Ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο. Στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου εξετάσαμε την εκτέλεση των δαπανών σε συγκεκριμένες χώρες και μελετήσαμε οριζόντια θέματα.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, το δυτικό μπλοκ διανύει περίοδο σχετικής παρακμής, ενώ άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες πολιτικές για την ενέργεια, το κλίμα, την ασφάλεια, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι καθοριστικές για τη μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων από την Αφρική προς την Ευρώπη, ενός από τους λόγους που η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει τον περιορισμό των εντάσεων τόσο εντός των διαφόρων αφρικανικών κρατών όσο και μεταξύ αυτών. Παράλληλα, η εμφάνιση νέων παραγόντων απειλεί τον παραδοσιακό οικονομικό ρόλο της ΕΕ σε αυτό τον γεωγραφικό χώρο.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.