-->

Riigipõhine teave

ELi sõltumatu välisaudiitorina külastame tihti nii ELi liikmesriike kui ka liitu mitte kuuluvaid riike, et koguda teavet ja andmeid ELi raha kasutamise kohta. On oluline märkida, et me ei auditeeri neid riike, vaid kogume ELi tasandi auditite jaoks tõendusmaterjali.

Meie audititöö liikmesriikides võib piirduda ELi tulude ja kulutuste haldamiseks kasutatavate süsteemide ja menetluste hindamisega. Meie mandaat ei hõlma vaid riigi tasandil kasutatavaid menetlusi, mida rahastatakse üksnes riigieelarvest ja mis ei ole seotud ELi tulude ja kulutuste haldamisega. Meil on õigus teha liikmesriikidesse teabekogumisvisiite, kuid need külastused on mõeldud vaid selleks, et uurida, kuidas saab EL hakkama oma tulude ja kulutuste haldamisega.

Liikmesriikides tehakse auditeid koostöös sealsete kõrgeimate kontrolliasutustega või kui neil puuduvad vajalikud volitused, siis sealsete pädevate talitustega. Teeme liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega usalduslikult koostööd, säilitades samas mõlema poole sõltumatuse.

Klikkige allpool toodud linkidele, et otsida meie väljaandeid meie töö käigus külastatud riikide järgi.