Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 2/2014: Kas kaubanduse sooduskorda hallatakse asjakohaselt?

Eriaruanne nr 2/2014: Kas kaubanduse sooduskorda hallatakse asjakohaselt?

Estonian icpdf.png 941 KB
02.05.2014

Kaubanduse sooduskord on Euroopa Liidu kaubanduspoliitika oluline instrument. Kaubandus toob majanduskasu nii ELile kui ka selle partnerriikidele, edendades jätkusuutlikku arengut ja aidates kaasa vaesuse likvideerimisele arengumaades. Aruandes hinnati seda, kas komisjon ja liikmesriigid haldavad kaubanduse sooduskorra kokkuleppeid asjakohaselt. Kontrollikoda leidis, et komisjon ei ole asjakohaselt hinnanud kaubanduse sooduskorra kogu majanduslikku mõju ning tulu täielik sissenõudmine ei ole tagatud, sest liikmesriikide kohaldatav tollikontroll on nõrk ja ka komisjonipoolses järelevalves esineb puudusi. EUROOPA