Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 19/2014: ELi ühinemiseelne abi Serbiale

Eriaruanne nr 19/2014: ELi ühinemiseelne abi Serbiale

Estonian icpdf.png 639 KB
13.01.2015

Aruandes hinnatakse, kas ELi toetus (ligi 1,2 miljardit eurot ajavahemikul 2007–2013) oli mõjus Serbia ettevalmistamisel ELi liikmeks saamiseks. Auditeeritud projektid saavutasid kavandatud väljundid, kuigi nende kavandamises, rakendamises ja jätkusuutlikkuses esines puudusi. Kokkuvõttes järeldab kontrollikoda, et komisjon rõhutab Serbiale antava toetuse kavandamisel õigustatult juhtimisega seotud teemasid ning ELi toetus aitab Serbial mõjusalt läbi viia struktuurireforme ja parandada riigi rahanduse juhtimist.