Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 9/2015: Piinamisvastasele võitlusele ja surmanuhtluse kaotamisele eraldatud ELi toetus

Estonian icpdf.png 4 MB
24.09.2015

EL on kindlalt pühendunud igasuguse piinamise ja muu väärkohtlemise tõkestamisele ja likvideerimisele ning surmanuhtluse kaotamisele kogu maailmas. Kontrollikoda hindas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tõhusust, mille abil antakse projektide elluviimiseks toetusi kodanikuühiskonna organisatsioonidele.

Kontrollikoja hinnangul oli antud toetus vaid osaliselt mõjus. Kuigi komisjon oli vajadusi nõuetekohaselt hinnanud, ei olnud toetused optimaalselt suunatud. Arvestades seda ja ebasoodsat poliitilist konteksti, ei olnud rahastatud projektide üldine mõju optimaalne. Kontrollikoda esitab komisjonile mitu soovitust projektitaotluste valiku, teiste ELi meetmetega koordineerimise, tulemuste hindamisraamistiku ja toetust saavate organisatsioonide jätkusuutlikkuse kohta.