Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 14/2015: Kas AKV riikide investeerimisrahastu annab lisaväärtust?

Estonian icpdf.png 558 KB
17.11.2015

AKV riikide investeerimisrahastu on EIP hallatav riski võttev ringleva kapitaliga fond, mis toetab Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riikide rühma ning ülemeremaade ja -territooriumide eraõiguslike ning turumajanduslikel alustel tegutsevate avalik‑õiguslike üksuste investeeringuid. Rahastu eraldab eri rahastamisvahendite kaudu keskpikka ja pikaajalist rahastamist, eesmärgiga tuua jätkusuutlikku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu.

Kontrollikoda jõudis järeldusele, et investeerimisrahastu tegevus annab lisaväärtust ning on üldiselt kooskõlas ELi ja AKV riikide vahelise arengukoostööga. Alati ei täideta aga lepingulist kohustust teavitada lõplikke toetusesaajaid EIP/ investeerimisrahastu rahastamisest ning tehnilise abi vahendeid ei suunata alati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamiseks.