Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 23/2015: Doonau vesikonna vee kvaliteet: veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel on edusamme, kuid teha on veel palju

Estonian icpdf.png 2 MB
25.01.2016

Doonau vesikonna veereostuse allikaks on näiteks kodumajapidamised, tööstuskäitised ja põllumajandus.

2000. aasta veepoliitika raamdirektiivi alusel võtavad liikmesriigid vastu vesikonna majandamiskavad, mis peavad sisaldama meetmeid reostuse vähendamiseks. Kontrollikoda uuris, kas 2009. aasta kavades sisaldunud meetmete rakendamine liikmesriikide poolt parandas vee kvaliteeti.