Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 07/2016: Euroopa välisteenistuse hoonete haldamine üle kogu maailma

Estonian icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Euroopa välisteenistuse ülesanne on tagada ELi üle kogu maailma asuva ligi 140 delegatsiooni töötajatele kontorihooned ja delegatsioonide juhtidele residentsid. Kõnealuses aruandes hindas Euroopa Kontrollikoda, kas delegatsioonide hooned vastavad Euroopa välisteenistuse vajadustele ning kas neile tehtud kulutused on otstarbekad. Auditiga jõuti järeldusele, et hooned vastavad üldiselt Euroopa välisteenistuse vajadustele, ent ei paku kohati kuludele vastavat tulu, kuna enamik kontoripindadest on liiga suured, välisteenistuse omandis on kasutuseta seisvaid hooneid ja delegatsioonides ruume üürivatelt organisatsioonidelt küsitavad tasud ei kata kohati kõiki kulusid. Auditiga uuritakse loetletud puuduste põhjuseid ja antakse soovitusi süsteemide parandamiseks; eriti puudutab see Euroopa välisteenistuse plaane investeerida hoonete üürimise asemel nende ostmisse.