Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 11/2016: Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi haldussuutlikkuse parandamine: piiratud edusammud keerulistes tingimustes

Estonian icpdf.png 736 KB
27.06.2016

Aruandes uurib kontrollikoda, kas komisjoni toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile on mõjusalt kaasa aidanud riigi haldussuutlikkuse tugevdamisele, et valmistada riiki ette ELi liikmeks saamiseks. Kontrollikoda järeldab, et auditeeritud perioodil (2007–2013) olid edusammud küllaltki piiratud. Peamiselt oli selle põhjuseks see, et riigis puudus poliitiline tahe haldussuutlikkuse parandamist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks, ning komisjoni vähene mõjuvõim peamistes valdkondades, sest puudus ühinemisläbirääkimiste raamistik. Kontrollikoda toob ühtlasi välja ka puudused auditeeritud projektide komisjonipoolses haldamises.