Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 21/2016: ELi ühinemiseelne abi haldussuutlikkuse tugevdamiseks Lääne-Balkani riikides: metaaudit

Estonian icpdf.png 1 MB
13.09.2016

ELi Lääne-Balkani laienemise poliitika on hõlmanud kuut Euroopa riiki, mida on ajalooliselt mõjutanud tõsised etnilised, poliitilised ja majanduslikud konfliktid, ning mis soovivad kõik ELiga ühineda.

Kontrollikoda hindas, kas IPA komisjonipoolne haldamine Lääne-Balkani jaoks sellistes keskse tähtsusega valdkondades nagu õigusriik ja avalik haldus oli mõjus ja kas see parandas piirkonna tegelikku haldussuutlikkust. Lisaks uuris kontrollikoda ELi ja Lääne-Balkani vahelise poliitilise dialoogi tulemusi piirkonna haldussuutlikkuse parandamisel.