Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 32/2016: ELi abi Ukrainale

Estonian icpdf.png 828 KB
07.12.2016

Käesolevas aruandes hindab kontrollikoda, kas komisjoni ja Euroopa välisteenistuse abi oli mõjus, toetamaks Ukraina kujundamist hästi juhitud riigiks riigi rahanduse juhtimise valdkonnas, korruptsioonivastases võitluses ja gaasisektoris perioodil 2007–2015.

Üldiselt on nimetatud kolmes valdkonnas Ukrainale antav ELi abi olnud osaliselt mõjus. Kuni 2014. aastani oli ELi abil piiratud mõju. Vaatamata 2014. aastal reformile antud uuele hoole on siiani saavutatud tulemused endiselt haprad. Käesolevas aruandes esitatakse viis soovitust ELi abi tõhustamiseks.