Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 30/2016: Hondurase prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi toetuse mõjusus

Estonian icpdf.png 869 KB
12.01.2017

Kontrollikoda hindas Hondurase prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi kahepoolse arengutoetuse mõjusust. Selleks hinnati komisjoni juhtimist ja ELi arengutoetuse eesmärkide saavutamist. Käesolev audit hõlmas perioodi 2007–2015. Kontrollitud prioriteetsed sektorid olid vaesuse vähendamine, metsandus ning julgeolek ja õigus.

Kontrollikoda järeldas, et ELi arengutoetus Hondurase prioriteetsetele sektoritele oli auditeeritud perioodil osaliselt mõjus. Toetus aitas kaasa mitme positiivse muudatuse saavutamisele nendes sektorites, kuid keerulised olud riigis ning paljud haldusalased puudused vähendasid selle mõju. Üleüldine olukord riigis on endiselt muret tekitav. Vaesus on kasvanud, metsaga kaetud ala on vähenenud ning vägivald on endiselt ulatuslik ja mõrvade arv suur.