Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 11/2017: Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond: hoolimata mõningatest puudustest on algus olnud lootustandev

Estonian icpdf.png 2 MB
31.08.2017

Esimene Euroopa Komisjoni hallatav ELi usaldusfond – Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond – võeti kasutusele juulis 2014, et aidata ühte maailma kõige vähem arenenud riiki. Kontrollikoda hindas fondi loomise põhjendatust, juhtimist ja siiani saavutatud eesmärke. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et hoolimata mõningatest puudustest oli fondi loomise otsus antud asjaolusid arvestades asjakohane. Usaldusfondi haldamine ei ole veel täielikku potentsiaali saavutanud kolmes aspektis: sidusrühmade vaheline koordineerimine, menetluste läbipaistvus ja kiirus ning järelevalve- ja hindamissüsteemid. Üldiselt on Bêkou usaldusfond siiani saavutanud positiivseid tulemusi. Kontrollikoja soovitused peaksid aitama parandada Bêkou usaldusfondi ja üldisemalt ELi usaldusfondide ülesehitust ja haldamist.