Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 22/2017: Valimisvaatlusmissioonid – soovituste täitmise kontrollimiseks on tehtud jõupingutusi, kuid järelevalvet tuleb parandada

Estonian icpdf.png 1 MB
13.12.2017

EL vaatleb valimisi üle kogu maailma, et edendada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet. Umbes kaks kuud pärast valimispäeva esitab missioon asjaomasele riigile soovitused tulevaste valimiste paremaks korraldamiseks. Kontrollikoda hindas selliste soovituste elluviimiseks antud abi neljas riigis: Ghanas, Jordaanias, Nigeerias ja Sri Lankal.

Kontrollikoda leidis, et Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon tegid märkimisväärseid jõupingutusi, et toetada soovituste elluviimist, kasutades selleks enda käsutuses olevaid vahendeid. Siiski tuleks kohapealsete sidusrühmadega rohkem konsulteerida ning järelvaatlusmissioone võiks korraldada sagedamini. Soovitustest puudub keskne ülevaade ja nende täitmise seisu ei hinnata pidevalt. Kontrollikoda esitab nende aspektide parandamiseks mitu soovitust.