Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 01/2018: Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb hakata paremini suunama

Estonian icpdf.png 1 MB
11.01.2018

2006. aastal käivitas Euroopa Komisjon koos Euroopa Investeerimispangaga uue algatuse „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks“ (JASPERS). Selle peamine eesmärk on anda 2004. aastal või pärast seda ELiga ühinenud liikmesriikidele tasuta sõltumatut nõu kvaliteetsete suurprojektide ettevalmistamiseks. Kontrollikoda leidis puudusi JASPERSi põhieesmärkide ning ülesannete ja vastutusalade kindlaksmääramisel. Lisaks esines märkimisväärseid puudujääke uue sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni loomisel, mis tõi kaasa suure erapooletuse vähenemise riski. JASPERS aitas kiirendada projektide heakskiitmist ja parandas nende alusdokumentide kvaliteeti, kuid ei suutnud üldiselt mõjutada ELi rahastamisvahendite kasutusmäära. Selle mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele ei suurendanud sõltumatust JASPERSi abist. Täheldatud puudused koos JASPERSi tegevuse planeerimises, järelevalves ja hindamises esinevate märkimisväärsete puudujääkidega seavad ohtu algatuse eduka toimimise, eriti tõhususe ja tulemuslikkuse seisukohast.