Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 06/2018: Töötajate vaba liikumine – põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem suunamine

Estonian icpdf.png 2 MB
27.02.2018

2018. aastal tähistab EL töötajate vaba liikumist (mis on üks neljast liidu põhivabadusest) lubava määruse vastuvõtmise 50. aastapäeva.

Audiitorid leidsid, et Euroopa Komisjon on võtnud töötajate liikumisvabaduse tagamiseks kasutusele mitu vahendit, kuid neid tuleks paremini tutvustada. Tööjõu liikuvust toetava kahe ELi fondi (Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa Sotsiaalfondi) vastavate eesmärkide sarnasuse tõttu on keeruline saavutada mõlema fondi vastastikust täiendavust ning seiresüsteemi puudused takistavad rahastatud tegevuste hindamist. ELi vabu töökohti sisaldav EURESe portaal muutub tõeliseks Euroopa töö leidmise rakenduseks üksnes siis, kui kõrvaldatakse sellised puudused, nagu portaalis avaldatud vabade töökohtade madal osakaal.