Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 7/2018: ELi ühinemiseelne abi Türgile: siiani on sellega saavutatud vaid piiratud määral tulemusi

Estonian icpdf.png 2 MB
14.03.2018

Peamise välispoliitilise partneri ja ELi liikmesuse kandidaatriigina on Türgi peamine ELi abi saaja väljaspool ELi. Kontrollikoda auditeeris 3,8 miljardi euro ulatuses õigusriigi, valitsemistava ja inimressursside valdkonnas antud ühinemiseelse abi tulemuslikkust. Leiti, et abi oli üldiselt hästi kavandatud ja projektide väljundid saavutatud. Peamiselt poliitilise tahte puudumise ja selle tõttu, et komisjon kasutas tingimuslikkust vähe, on ELi abiga mõningaid põhivajadusi aga ebapiisavalt käsitletud ja saadud tulemuste jätkusuutlikkus on sageli ohus. Seepärast on kontrollikoda arvamusel, et rahastamise tulemuslikkus on vähene, ning esitab paranduste tegemiseks mitmeid soovitusi, nagu vahendite parem suunamine ja tingimuslikkuse suurem kasutus.