Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 15/2018: Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine: edusammud on napid ja aeglased

Estonian icpdf.png 3 MB
14.06.2018

Niger ja Mali on Lääne-Aafrikas asuvad ebakindlad riigid, kelle julgeolekut ohustavad terrorirühmituste kohalolu, ebakindlad riigipiirid ja ebaseaduslik ränne. Nende ohtude vastu võitlemiseks lõi EL aastatel 2012 ja 2014 ÜJKP missioonid, et aidata koolituse, nõustamise ja varustuse abil suurendada sisejulgeoleku eest vastutavate sisejulgeolekujõudude suutlikkust. Aastatel 2012–2014 eraldas EL EUCAP Sahel Nigerile 69 455 000 eurot ja 2017. aastal EUCAP Sahel Malile 66 475 000 eurot. Kontrollikoda leidis, et missioonid saavutasid mõningast edu, kuid edenemine oli aeglane. Seda põhjustasid keerulised olud, milles missioonid töötama pidid, kuid ka töökorralduslikud raskused. Kontrollikoda esitab mitu soovitust selle kohta, kuidas tegevuse tulemuslikkust suurendada ning jätkusuutlikkust ja järelevalvet parandada.