Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 24/2018: Tööstuslikud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning uuendusliku taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektid ELis: viimase kümne aastaga ei ole saavutatud oodatud edasiminekut

Estonian icpdf.png 4 MB
23.10.2018

2020. aastaks ja veel kaugemaks ajaks seatud kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa aitamiseks lõi EL 2009. aastal kaks suuremahulist rahastamisprogrammi (Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava (EEPR) ja programmi „NER300“), mille eesmärk on toetada süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist ning uuenduslikke taastuvenergiatehnoloogiaid. Kontrollikoda leidis, et EL täidab küll tõenäoliselt 2020. aastaks seatud taastuvenergia eesmärgid, kuid süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist ei suudetud ELis kummagi programmiga kasutusele võtta. EEPR aitas arendada avamere tuuleenergia sektorit, kuid programm „NER300“ ei andnud erinevate uuenduslike taastuvenergiatehnoloogiate tutvustamise toetamisel loodetud tulemusi.

EL valmistub kasutusele võtma Innovatsioonifondi, millega asendatakse programm „NER300“, ning kavandab uut mitmeaastast finantsraamistikku (2021–2027). 2030. aastaks ja veel kaugemaks ajaks seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb kiirendada üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele. Selles kontekstis annab kontrollikoda Euroopa Komisjonile soovitusi auditi käigus leitud puuduste kõrvaldamiseks ja tulevaste programmide ülesehituse parandamiseks.