Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 33/2018: Kõrbestumine ELis: kasvav oht, mille tõkestamiseks tuleb rohkem tegutseda

Estonian icpdf.png 7 MB
18.12.2018

Kõrbestumine on mulla degradeerumise vorm kuivaladel. See on ELis suurenev oht. Pikk, kuum ja vähese vihmaga periood 2018. aasta suvel tuletas meile meelde, kui tõsine see probleem on. Kliimamuutuste stsenaariumid viitavad sellele, et käesoleval sajandil muutub EL kõrbestumisele järjest vastuvõtlikumaks: Lõuna-Euroopas tõusevad temperatuurid, esineb rohkem põudasid ja on vähem sademeid. Selle mõju avaldub tulevikus eriti tugevalt Portugalis, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Bulgaarias ja Rumeenias.

Me leidsime, et kõrbestumisohuga ELis ei olnud tegeldud tulemuslikult ja tõhusalt. Ehkki kõrbestumine ja mulla degradeerumine on ELis suurenevad ohud, ei ole kõrbestumise tõkestamiseks võetud meetmed sidusad. ELis puudub ühine visioon, kuidas saavutada aastaks 2030 mulla degradeerumise neutraalsus. Me soovitame komisjonil jõuda parema arusaamani mulla degradeerumisest ja kõrbestumisest ELis, hinnata vajadust parandada ELi õigusraamistikku mulla valdkonnas ning suurendada jõupingutusi, et täita ELi ja liikmesriikide võetud kohustus saavutada ELis 2030. aastaks mulla degradeerumise neutraalsus.