Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 02/2019: Keemilised ohud meie toidus: ELi toiduohutuse poliitika küll kaitseb meid, ent seisab silmitsi probleemidega

Estonian icpdf.png 3 MB
15.01.2019

Toiduohutus on suure tähtsusega ELi jaoks ja see mõjutab kõiki inimesi. ELi soovib oma kodanikke kaitsta toidus peituda võivate ohtude eest. Kontrollisime, kas ELi toiduohutuse mudel on põhjendatud ja leiab rakendust (eriti keemiliste ohtude puhul). Leidsime, et see mudel on põhjendatud, seda peetakse ülemaailmselt eeskujuks ning ELi kodanikele pakutav toiduohutus on üks parimaid maailmas. Leidsime siiski, et see mudel on hetkel ülekoormatud, ning seda ohustavad teatavad probleemid. Esitame komisjonile soovitusi kõnealuste probleemide käsitlemiseks ja toiduohutuse mudeli toimimise parandamiseks.