Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 08/2019: Tuule- ja päikeseenergia elektri tootmiseks: ELi eesmärkide täitmiseks tuleb võtta märkimisväärseid meetmeid

Estonian icpdf.png 2 MB
06.06.2019

Viimastel aastatel on elektri tootmine tuule- ja fotogalvaanilise päikeseenergia valdkonnas märkimisväärselt kasvanud. Samal ajal on tuule- ja päikeseenergiast elektri tootmise kulud muutunud üha konkurentsivõimelisemaks fossiilsetest kütustest saadava elektri hinnaga. Käesoleva aruande jaoks hindas kontrollikoda edusamme, mida EL ja liikmesriigid on teinud 2020. aasta taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, ning analüüsisime nende meetmete tõhusust. Kontrollikoda leidis, et 2005. aastal alanud mõlema sektori märkimisväärne edenemine asendus pärast 2014. aastat aeglustumisega. Pooltele ELi liikmesriikidest saab aasta 2020 eesmärkide täitmine raske olema. Kontrollikoda esitab komisjonile mitmeid soovitusi, et aidata liikmesriikidel toetada edasist kasutuselevõttu, korraldades oksjoneid, edendades kodanike osalemist ja parandades kasutuselevõtu tingimusi, sealhulgas kõrvaldades võrgupuudujäägid.