Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 10/2019: Kogu ELi hõlmavad pankade stressitestid: pankade kohta on esitatud erakordses koguses andmeid, kuid koordineerimist ja riskidele keskendumist on vaja parandada

Estonian icpdf.png 2 MB
10.07.2019

Käesolevas aruandes hinnatakse kogu liitu hõlmava pankade stressitesti läbiviimist, mis toimus Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) antud volituse alusel. Makromajandusliku stressi stsenaarium oli üks lähtestsenaariumiga seotud halvendavatest majandustingimustest, kuid šoki mõju oli väiksem kui algselt teatatud.

Šoki negatiivne mõju koondus mitmele tugeva majandusega riigile, kellest enamik oli viimase majanduslanguse ajal küllaltki hästi toime tulnud, mitte aga riikidele, keda kriis kõige rohkem mõjutas. Lisaks ei testinud stsenaarium pankade vastupidavust tõsiste finantsšokkide suhtes ning mõningaid asjakohaseid süsteemseid riske ei võetud piisavalt arvesse.

Võttes arvesse vahendite nappust ja praegust juhtimiskorda, ei olnud EBA-l võimalik tagada määruses ette nähtud „meetodite, tavade ja tulemuste võrreldavus ja usaldusväärsus“. Selle asemel tuli tal tugineda peamiselt liikmesriikide järelevalveasutustele. Positiivne on aga see, et avaldati suures koguses teavet.