Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 12/2019: E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

Estonian icpdf.png 2 MB
16.07.2019

EL soodustab e-kaubandust, tagamaks, et ettevõtjad ja tarbijad saaksid osta ja müüa rahvusvahelisel turul ehk internetis nii nagu kohalikul turul. Liikmesriigid vastutavad piiriülese e-kaubanduse tehingute pealt käibemaksu ja tollimaksude kogumise eest. E-kaubandust otsustati auditeerida, kuna kõik käibemaksu ja tollimaksude kogumise puudused mõjutavad liikmesriikide ja ELi eelarveid, sest nemad peavad selle tasakaalustama proportsionaalselt oma kogurahvatuluga. Meie audiitorid uurisid, kas Euroopa Komisjon on loonud usaldusväärse õigus- ja kontrolliraamistiku e-kaubanduses käibemaksu ja tollimaksude kogumiseks ning kas liikmesriikide kontrollimeetmed aitavad tagada käibemaksu ja tollimaksude täieliku kogumise e-kaubanduses. Leidsime, et hiljutistest positiivsetest muudatustest hoolimata ei tegele EL nende probleemidega praegu piisavalt, kuid on käsitlenud mõningaid nn e-kaubanduse paketis kindlaks tehtud puudusi.

Esitame Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust selle kohta, kuidas tuvastatud probleeme paremini käsitleda ning luua usaldusväärne õigus- ja kontrolliraamistik.