Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 16/2019: Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist saab muuta poliitikakujundajatele kasulikumaks

Estonian icpdf.png 2 MB
10.10.2019

Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine on oluline andmeallikas, mille alusel jälgida ja hinnata keskkonnapoliitikat, näiteks seitsmendat keskkonnaprogrammi ning edusamme Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine on tabelitest ja kontodest koosnev põhjalik statistikaraamistik, mis kirjeldab keskkonna ja ELi majanduse vahelisi seoseid.

Auditeerisime, kas komisjon on Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise süsteemi hästi loonud, seda hästi hallanud ja kasutanud. Meie audit näitas, et Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise moodulite potentsiaali ei kasutatud võtmetähtsusega keskkonnapoliitika jälgimiseks täielikult ära. Ome leidude põhjal soovitame komisjonil täiustada Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise andmete strateegiaraamistikku, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise moodulite asjakohasust keskkonnapoliitika koostamisel ning Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise andmete õigeaegsust.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.