Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

2018 ELi asutuste auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 5 MB
15.10.2019

Käesolevas dokumendis esitatakse meie eelarveaasta 2018 audititulemuste kokkuvõte ELi 41 asutuse ja muu organi kohta, mida meie auditivolitused hõlmavad. Põhjalik ülevaade Euroopa Liidu loodud asutustest ja meie iga-aastase auditi üksikasjalikud tulemused on esitatud meie uues aastaaruandes ELi asutuste kohta eelarveaastal 2018.